Эрхэм зорилго

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газрын салбарын бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хариуцаж, нийгэм, эдийн засгийн төлөвлөлтийн шаардлага хангахуйц орон зайн мэдээллийн бодит бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нийлүүлэхэд оршино.

Газрын кадастрын мэдээллийн санг ажилуулах журам батлагдлаа

Газрын кадастрын мэдээллийн санг...

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/188 дугаар тушаалаар Газрын кадаст...
2016/ 08/ 25 Дэлгэрэнгүй
Зарлал

Зарлал

Алтанбулаг суманд шинээр газар өмчилж авах иргэдийн өргөдөл хүсэлтийг 2016.07.04-ны өдрөөс 2016.07.08-ны өдрийг дуустал аймгийн...
2016/ 06/ 28 Дэлгэрэнгүй
Газар өмчлөлтэй холбоотой асуулт, хариулт

Газар өмчлөлтэй холбоотой асуулт...

“Газар өмчлөх” гэж тухайн газрыг захиран зарцуулах эрхтэйгээр хуулиар зөвшөөрсөн хүрээнд өөрийн мэдэлд байлгахыг ...
2016/ 06/ 28 Дэлгэрэнгүй

Үйл ажиллагаа

Сургалт зохион байгуулагдав

Сургалт зохион байгуулагдав

ГХГЗЗГазар нь 2015 оны 3 дугаар сарын 16-нд "Байгалийн нөөцийн менежме...

2015/ 03/ 23 Дэлгэрэнгүй
Сумын газрын даамлуудад нэгдсэн чиглэл өглөө

Сумын газрын даамлуудад нэг...

"Газар өмчлөлийг эрчимжүүлэх ажил"-ын аяныг сумдад амжилттай үр дүн...

2015/ 03/ 23 Дэлгэрэнгүй

"Иргэн-Таны төлөө" зорилтын...

"Иргэн-Таны төлөө" зорилтын хүрээнд зохион байгуулагдаж буй иргэдэд...

2015/ 03/ 10 Дэлгэрэнгүй

Видео мэдээ

Cанал асуулга

Холбоос

Сэлэнгэ аймгийн албан ёсны вэб сайт Байгууллагын шилэн данс Монгол улсын ерөнхийлөгч Захиагийн Элбэгдорж Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Засгийн Газар Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем Авилгалтай тэмцэх газар

Фейсбүүк