1900-0101

2024-03-14

www.egazar.gov.mn газрын мониторингийн цахим системээс та өөрийн газрынхаа төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны тайлан, дүгнэлтийг авах болон газрын нэгдмэл сангийн ангилал бүрээр мониторингийн орон зайн дүн шинжилгээний статистикийг харах, бэлчээрийн газрын төлөв байдлын статистикийг харах боломжтой юм. Мөн бусад олон төрлийн лавлагаа, мэдээллийг доорх QR кодыг уншуулан нэвтэрч хүлээн авах боломжтой. 1900-0101

Санал асуулга

Та газраа өмчлөж авсан уу ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР