ИРГЭН, АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АНХААРАЛД

2023-12-05
 
Геодезийн хэмжих хэрэгслийг үйл ажиллагаандаа ашигладаг дараах аж ахуйн нэгжийн багаж баталгаажуулалтын хүчинтэй хугацаа 2023 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрөөр дуусч байгаа тул хугацаандаа багажаа баталгаажуулна уу.
Үүнд:
1. Их нэмүүн констракшн ХХК
2. Хануйн цав ХХК
3. Дядан ХХК
4. Хүрээдэл майнинг ХХК
5. Лэндтест ХХК
6. Эл Эм ланд ХХК
7. Геоматик Инженеринг ХХК
8. Гео аксис ХХК
9. Геоцацраг ХХК
10. Ньютур ХХК
11. Гео график ХХК
12. Голден Мэп ХХК
13. Лэнд пойнт ХХК
14. Геоценоз ХХК
15. Геометр сүрвэй ХХК
16. Лэнд Инженеринг ХХК
17. Налуужим ХХК
18. Яргайзам ХХК
19. Гео урбан консалтинг ХХК
20. Ворлд ланко ХХК
21. Сэлэнгэтулга ХХК
22. Шанд лэнд ворк ХХК
23. Дижитал мэппинг ХХК
24. Гео марк инженеринг ХХК
25. Их үйлсийн эрэлд ХХК
26. Баран групп лимитед ХК
27. Ред лайн мастер ХХК
28. Геомэп инженеринг ХХК
29. Мандал ногоон тал ХХК
30. Эибол ХХК
31. Ворлд Ланко ХХК
32. Од сүрвэй ХХК
33. Геодата ХХК
34. Поларис Инженеринг Консалтинг ХХК
35. Содсүрвей ХХК
36. Бэст сүрвэй инженеринг ХХК
37. Блюжей ланд ХХК
38. Лэнд тест ХХК
39. Триаксал ХХК
40. Гео лайн ХХК
41. Лэнд Луужин ХХК
42. Эн Эм Жи сүрвэй ХХК
43. Билэгт боорж ХХК
44. Жеодетик ХХК
45. Билэгтөгс дэлгэр ХХК
46. Талст газар ХХК
47. Лэнд пойнт ХХК
48. Природа ХХК
49. Гео инженер сүрвэй ХХК
50. Этернал гео сүрвэй ХХК
51. Мэп сүрвэй ХХК
52. Цэц бүтээмж инженеринг ХХК
53. Бадрах гео инженеринг ХХК
54. Дижитал картографик ХХК
55. НИК ХХК
Иймд “Геодези, зураг зүйн тухай хууль”-ийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2-д заасны дагуу хэмжлийн багажиндаа баталгаажуулалт хийлгэхийг сануулж байна.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 70112099 утсаар лавлана уу.
Санал асуулга

Та газраа өмчлөж авсан уу ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР