Ил тод байдал

2024-02-27ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2023-12-01МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2023 ОНЫ 107 ДУГААР ТУШААЛААР БАЙГУУЛАГДСАН АЖЛЫН ХЭСГЭЭС ЗАРИМ ЯАМ, АГЕНТЛАГУУДЫН АШИГЛАЖ БУЙ ЦАХИМ СИСТЕМ, МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА
2023-05-30ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРААС ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
2023-05-29Газар өмчлөлийн мэдээ
2023-05-29Хот байгуулалтын тухай хууль
2023-05-29Албан хаагчдын холбогдох утасны дугаар, цахим шуудан
2023-05-29Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх, хувьчлах, төсвийн хөрөнгийн ашиглалт болон түүнийг ашиглалтаас гаргах, ашиглалтаас гаргаснаас орсон орлогын талаарх мэдээлэл
Санал асуулга

Та газраа өмчлөж авсан уу ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР