БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТ

2023-06-152019-2023 оны төсөл арга хэмжээний явцын мэдээ
2023-06-152019-2023 оны төсөл арга хэмжээний явцын мэдээ
2023-06-152019-2023 оны төсөл арга хэмжээний явцын мэдээ
2023-06-152019-2023 оны төсөл арга хэмжээний явцын мэдээ
2023-06-152019-2023 оны төсөл арга хэмжээний явцын мэдээ
2023-06-152019-2023 оны төсөл арга хэмжээний явцын мэдээ
2023-06-152019-2023 оны төсөл арга хэмжээний явцын мэдээ
2023-06-152019-2023 оны төсөл арга хэмжээний явцын мэдээ
2023-06-152019-2023 оны төсөл арга хэмжээний явцын мэдээ
2023-06-152019-2023 оны төсөл арга хэмжээний явцын мэдээ
2023-06-152019-2023 оны төсөл арга хэмжээний явцын мэдээ
2023-06-152019-2023 оны төсөл арга хэмжээний явцын мэдээ
2020-07-02Сургуулийн дотуур байрны барилга, 75 ор /Сэлэнгэ аймаг , Орхон сум, /
2020-07-02Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Сэлэнгэ аймаг , Сант сум, /
2020-07-02Соёл, спортын цогцолборын барилга /Сэлэнгэ аймаг , Ерөө сум, Бугант тосгон/
2020-07-02Сургуулийн дотуур байрны барилга, 60 ор /Сэлэнгэ аймаг , Түшиг сум, / (XII.1.1.26)
2020-07-02Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Сэлэнгэ аймаг , Сүхбаатар сум, / (XII.1.1.143)
2020-07-02 /Сэлэнгэ аймаг , Орхонтуул сум, Рашаант тосгон / Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор
Санал асуулга

Та газраа өмчлөж авсан уу ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР