ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2020-05-26"Журам батлах" тухай (газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам)
Санал асуулга

Та газраа өмчлөж авсан уу ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР