Ажлын байрны тодорхойлолт

2023-12-15Сэлэнгэ суурь судалгаа, газрын мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2023-12-15Сэлэнгэ геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2023-12-15Сэлэнгэ газрын татвар, төлбөр, үнэлгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2023-12-15Сэлэнгэ кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2023-12-15Сэлэнгэ газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
2023-12-15Сэлэнгэ барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга
2023-12-15Сэлэнгэ газрын удирдлагын хэлтсийн дарга
Санал асуулга

Та газраа өмчлөж авсан уу ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР