МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИУД

2023-05-29БАРИЛГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
2023-05-29ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ТУХАЙ
2023-05-29Газрын тухай хууль
2017-04-12ГАЗРЫН КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН ӨГӨГДЛИЙГ ЗАСВАРЛАХ, ГЕОДЕЗИЙН СОЛБИЦОЛ, ӨНДӨР, ТУСГАГИЙН НЭГДСЭН ТОГТОЛЦООНД ШИЛЖҮҮЛЭХ, ТУРШИХ, НЭГЖ ТАЛБАРЫН ХУВИЙН ХЭРГИЙГ ШИНЭЧЛЭН БҮРДҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЗААВАР
2017-04-12ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД БАРИМТЛАХ "АНТЕНЫ ТОГТМОЛ ЦЭГ ХҮРТЭЛХ ЭГЦ БОСОО ӨНДРИЙГ ТООЦОЛОН БОДОХ ГАРЫН АВЛАГА"
2017-04-12Зураг төсал боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм батлах тухай
2017-04-12ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
2017-04-12ХУУЛИУДЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН ХЯНАН БАТАЛГАА ХИЙХ ЖУРАМ
2017-04-12МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
2017-04-12ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
2017-04-12КАДАСТРЫН ЗУРАГЛАЛ БА ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
2017-04-12ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
2017-04-12ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
Санал асуулга

Та газраа өмчлөж авсан уу ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР